บริการวารสารและนิตยสาร

การจัดเก็บวารสารและนิตยสาร

Serials-1

1.  วารสารวิชาการภาษาไทย : จัดเรียงตามหมายเลขกำกับประจำชื่อวารสารและเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร ก - ฮ หรือ A-Z  โดยฉบับใหม่ล่าสุดจัดเก็บในแฟ้มพลาสติก ให้บริการที่ชั้นวารสารใหม่ส่วนฉบับย้อนหลัง หรือฉบับล่วงเวลา หน้าปกจะประทับข้อความ “วารสารเก่า” สีแดง ให้บริการที่ชั้นวารสารฉบับย้อนหลัง ในห้อง 2301 อาคาร 2 ชั้น 3

2.  วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ : จัดเรียงตามหมายเลขกำกับประจำชื่อวารสารและเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร A-Z โดยฉบับใหม่ล่าสุดจัดเก็บในแฟ้มพลาสติก ให้บริการที่ชั้นวารสารใหม่ ในห้อง 2301 อาคาร 2 ชั้น 3 ส่วนฉบับย้อนหลัง หรือฉบับล่วงเวลา หน้าปกจะประทับข้อความ “วารสารเก่า” สีแดง ให้บริการที่ชั้นวารสารย้อนหลัง ในห้อง 2302 อาคาร 2 ชั้น 3

3.  นิตยสารบันเทิงและวิเคราะห์ข่าว (ไทยและต่างประเทศ) : ฉบับใหม่ล่าสุด จัดเก็บในแฟ้มพลาสติก เรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร ก-ฮ หรือ A-Z ให้บริการที่ห้อง 2302 อาคาร 2 ชั้น 3 นิตยสารฉบับย้อนหลังชื่อที่มีเครื่องหมายดอกจัน จัดเก็บรวมกับชื่อวารสารวิชาการภาษาไทย ส่วนฉบับย้อนหลัง 1 ปี จัดเก็บที่มุมนิตยสารบันเทิง ในห้อง 2301 อาคาร 2 ชั้น 3

 

รายชื่อนิตยสารบันเทิง/นิตยสารวิเคราะห์ข่าว

กุลสตรี

ขวัญเรือน

คู่สร้างคู่สม

ชีวจิต

ดิฉัน

แทงโก*

เนชั่นสุดสัปดาห์

บ้านและสวน

แพรว

มติชนสุดสัปดาห์

แม่บ้าน*                

แม่และเด็ก*

รักลูก*

ลิซ่า

สกุลไทย

สตาร์ชอคเกอร์

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

เส้นทางเศรษฐี*

หญิงไทย

อนุสาร อสท.*

อาวุธปืน*

อิมเมจ

4 Wheels

Elle Decoration

I Get English

Nation Junior

Science Illustrated

Secret

 

4.   นิตยสารออนไลน์ (E-magazine) : ให้บริการเครื่องอ่าน E-magazine ในโซนบริการวารสารและนิตยสาร อาคาร 2 ชั้น 3

 

ชีวจิต

แพรว

บ้านและสวน

สุดสัปดาห์

Health & Culsine

Lemonade

My home

National Geoghapic

Real parenting

Room

Secret

We

 

5.   หนังสือพิมพ์ : ฉบับใหม่ล่าสุดจัดให้บริการที่ชั้นหนังสือพิมพ์ใหม่ บริเวณห้องโถงอาคารสารสนเทศ  ชั้น 2 ส่วนฉบับย้อนหลังจัดเก็บที่ห้อง 2302 อาคาร 2 ชั้น 3 หากต้องการใช้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

คมชัดลึก

ฐานเศรษฐกิจ

เดลินิวส์

ไทยรัฐ 

ประชาชาติธุรกิจ

มติชน

สยามกีฬา

Bangkok Post

The Nation

 

 

บริการยืม-คืน วารสาร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการ ยืม-คืน วารสารในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่จุดบริการ Counter Service อาคาร 2 ชั้น 3 

สิทธิการยืมและค่าปรับ : สำนักหอสมุด อนุญาตให้ยืมวารสารได้ทุกประเภท หากเกินกำหนดส่งมีอัตราค่าปรับวันละ 5 บาท/ ฉบับ โดยมีสิทธิการยืมดังนี้

             

 

ประเภทวารสาร

ประเภทการยืม

ผู้มีสิทธิ

จำนวนการยืม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1.วารสารฉบับ
ล่วงเวลา

ยืม - คืน

สมาชิกห้องสมุด

สิทธิตามประเภท

15 วัน

(ยืมต่อได้ 3 ครั้ง)

บุคคลภายนอกประเภทยืมออกได้
*ยืมวารสารและโสตฯรวมกันได้ไม่เกิน 2 รายการ
**ยกเว้นวารสารฉบับใหม่ล่าสุด

(แฟ้มพลาสติก) ห้ามยืมออก

2.วารสารทุกประเภท

ใช้ในห้องสมุด

สมาชิกห้องสมุด

ทุกประเภทและ

บุคคลภายนอก

ไม่จำกัดจำนวน

-

 

                     

 

 

ติดต่อคณะทำงาน

ห้อง 2300 อาคาร 2 ชั้น 3 

เลขที่ 123  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

โทรศัพท์ : 043-202541 ต่อ 42641

แฟกซ์ : 043-202543

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เว็บไซต์ http://www.library.kku.ac.th

 

         

หอสมุดกลาง มข.
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202541
โทรสาร : 043-202543
อีเมล์ library@kku.ac.th
http://www.library.kku.ac.th


ติดต่อคณะทำงาน
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202541
โทรสาร : 043-202543
อีเมล์ library@kku.ac.th
http://www.library.kku.ac.th

Map & Directions • Hours

ลิขสิทธิ์ © 2014 . สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนาโดย นายธีรยุทธ บาลชน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์
กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มข.
e-mail: theeba@kku.ac.th
This Site is View best with: 
Firefox, Google Chrome and IE9 ขึ้นไป